0
Oblíbené produkty 0
Nemáte přidané žádné produkty mezi oblíbenými.
0
Porovnání produktů 0
Nemáte přidané žádné produkty mezi porovnávanými.
0 Kč 0
Nákupní košík 0
Váš košík je zatím prázdný.
Způsoby doručení
osobní odběr na prodejně Brno
Zdarma
osobní odběr na prodejně Žďár
Zdarma
výdejní místo Balíkovna
59 Kč
výdejní místo Zásilkovna
59 Kč
Doprava zdarma od 999 Kč

Ženská sexualita: Historie a aktuální dění

Co je to vlastně ženská sexualita? Můžeme ji charakterizovat jako určitý soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů. Není to ale až tak jednoduché. Vše ti vysvětlí doktorka Müllerová.

Úvod

K ženské sexualitě patří anatomické, hormonální a reprodukční rozdíly mezi mužem a ženou a také souhrn projevů chování a cítění plynoucí z tělesných i duševních rozdílů mezi pohlavími. Řadíme sem dále i reprodukční jevy a aktivity, erotické projevy a chování a rozdílné sociální role (1).

Ženská sexualita a čas

Je velmi důležité si uvědomit, že žena vnímá a prožívá svoji sexualitu a sex v každém věku odlišně.

To co ve svém důsledku zformuje její vnímání a přístup k sexu jako takovému pochází nejenom z její vlastní zkušenosti, ale i ze zkušenosti ostatních jedinců se kterými je v kontaktu (rodina, vrstevníci, přátelské vztahy).

Mladá dívka dospívá v ženu v průběhu několika vývojových období, kdy se postupně její sexualita probouzí, rozvíjí se, kvete a později pozvolna uvadá (3).

Většina sexuálních aktivit v našich podmínkách probíhá v období dospělosti, kde si žena užívá sexu nejvíce. Ženy praktikují sex z mnoha důvodů. Zabývají se jím nejenom z lásky, ale tak jako u mužů k němu vede i jen prostá sexuální potřeba.

Je však nutné vědět, že sexuální potřeby různých žen jsou různé a vysoce individuální! Specifickou oblastí je pak sexuální život ženy v průběhu těhotenství a po porodu.

Ženský a mužský princip v sexualitě

Ženy a muži jsou v sexu rozdílní! Nejde jen o rozdílnost z hlediska tělesných znaků podmíněných biologicky, tedy o zásadní rozdílnost pohlavních orgánů a sekundárních pohlavních znaků, ale jde i o rozdíly psychologické, které hrají v ženské sexualitě důležitou roli.

Připomeňme si, že o ženské sexualitě se dlouho otevřeně nehovořilo, byla vlastně tabu. Po celá staletí žena byla jen pouhým prostředkem k uspokojení sexuálních potřeb muže a nástrojem k reprodukci (4). 

V souvislosti s manželským sexem se hovořilo o tzv. manželské povinnosti, která byla mnohými muži často nátlakem vynucována. Žena má však své vlastní sexuální potřeby, které mohou být naprosto odlišné od potřeb muže.

Ženy si sex mohou užívat, mohou se však sexu i bát vnímat ho jako nudnou manželskou rutinu. Sex může být ale i magickým zážitkem nebo může být ženami vnímán jako velký experiment, sexem mohou být ženy přehlceny a zahlceny, mohou však po něm i zoufale toužit.

Sex je často pro ženy zdrojem sblížení a hluboké intimity, může ale působit i bolest a od partnera odcizovat. Mezi muži a ženami tedy existují zásadní sexuální odlišnosti!

Například sexuální požitek čili orgasmus a ejakulace jsou u mužů vrozené a muži se velmi rychle erotizují. Ženy se až na výjimky sexuální slasti postupně učí.

To to je důvodem proč se muži touží věnovat sexu častěji na rozdíl od ženy, která vyžaduje ke svému vzrušení delší dobu a romantickou atmosféru a často i určité estetické podmínky. Rozdíly a rozdílné potřeby se tak mohou stát zdrojem nesmírných vztahových problémů a frustrací pokud mezi partnery nedojde ke sladění individuálních sexuálních rytmů a preferencí (3).

Anatomie ženského genitálu

Zevní ženský genitál 

Uložení ženského reprodukčního systému v malé pánvi

Sexuální funkce ženy

Základem uspokojivého sexuálního života ženy a jeho co nejvyšší kvalita se opírá o nenarušenou činnost ženských sexuálních funkcí.

Při celkovém hodnocení ženského sexuálního fungování odborník vyhodnocuje: sexuální touhu, vzrušení, lubrikaci, orgasmus, sexuální satisfakci a výskyt bolesti při koitu.

Sexuální touha

Sexuální touhu můžeme charakterizovat jako zájem o eroticko-sexuální aktivity nebo přímo po sexuálním styku (6). Je poněkud problematické přímo definovat normální sexuální touhu a její původ zůstává dosud záhadou.

Ztráta sexuální touhy však u ženy bývá jedním z prvních důvodů pro návštěvu lékaře. Faktory ovlivňující sexuální touhu ženy jsou však známé.  Velký vliv v této oblasti má věk, vzdělání, kultura, vlastní pohlaví, životní styl, hormonální balanc, celkový zdravotní stav, vliv neurotransmiterů a společenské nebo dokonce náboženské vlivy.

Z dosavadních znalostí se zdá, že intenzita sexuální touhy u žen je méně silná než u mužů. Zatímco muži jsou prakticky vždy připraveni k sexuální aktivitě, žena potřebuje cítit, že je žádoucí, touží po touze druhého (5).

Ženská masturbace

Se sexuální touhou je úzce spjata i masturbace. Masturbace je vhodný způsob jak poznat vlastní tělo a své sexuální pocity. Je často výsledkem zcela neuspokojené či nadměrné sexuální touhy. Ženy mohou při masturbaci využívat různorodé typy erotických pomůcek jako virbrátory, dilda nebo vakuové pumpy.

Vybrané typy erotických hraček pro ženskou masturbaci

Masturbace je termín, kterým označujeme aktivitu spojenou s doteky vlastního genitálu a erotogenních zón, které vedou k sexuálnímu uspokojení.

Masturbace zahrnuje nejrůznější způsoby erotických doteků i jiných stimulací včetně využití erotických pomůcek. Jedná se vlastně o jeden z typů sexuální aktivity. 

Na rozdíl od klasického sexu s partnerem či partnerkou je naprosto bezpečná a vede k sexuálnímu uspokojení bez nebezpečí otěhotnění či získání sexuálně přenosné choroby (9).

Masturbace je naprosto neškodná!

Sexuální vzrušení u ženy

Vzrušení je základní sexuální emoce (7). V současné době se často hovoří o tzv. reaktivní touze a o tzv. faktorech vnímavosti.

Základní spontánní touha je indikátorem citové vřelosti, zatímco reaktivní touha je výsledkem sexuální stimulace.

Výsledkem správné aktivní sexuální stimulace je také  vzrušení v tzv. periferní oblasti (5). 

Toto se projevuje zduřením zevního genitálu ženy a zvlhčením jak zevního genitálu, tak i pochvy. Nízkou sexuální vzrušivost nazýváme frigidita nebo dle MKN Nedostatečné prožívání sexuální slasti (7).

Lubrikace

Lubrikace tedy zvlhčení zevního genitálu a pochvy ženy je úzce spojeno se vzrušením. Je hlavní podmínkou příjemného pohlavního styku. Nedostatečná lubrikace zejména pochvy činí vlastní pohlavní styk obtížným nebo vede k nepříjemným pocitům či dokonce bolestem při styku.

Nedostatečná lubrikace lze řešit vyšší mírou vrušení ať už erotickými pomůckami nebo společními akty, lze také doplnit lubrikačními gely.

Ženský orgasmus

Orgasmus patří mezi vůbec nejsilnější lidské emoce. Jedná se o pocitové vyvrcholení v průběhu sexuálních aktivit umožňující prožitek maximální slasti.

Jeho dosažení je u žen vázáno na specifickou stimulaci, kvalitu partnerského vztahu a subjektivní aktuální vyladění. Potíže s dosažením orgasmu má však mnoho žen. Důležitým faktorem, který ovlivňuje dosažení této emoce je také věk.

Až desetina žen zůstává bez prožitého orgasmu po celý život.

Rozeznáváme klitoridálním orgasmus a vaginální orgasmus. Některé ženy dosahují obou typů orgasmů jiné pouze jeden z nich (7).

Ejakulace u žen neboli squirt

Jedná se o vylučování tekutiny z rodidel ženy při dosaženém orgasmu. Zdrojem této tekutiny je dle dosavadních průzkumů pochva nebo močová trubice.

Pravidelně má však tuto zkušenost jen několik málo procent populace. Tyto tzv. orgastické expulze jsou ženami s takovou zkušeností  hodnoceny spíše pozitivně, neboť jsou spojeny s vydatnějším orgastickým prožitkem.

Přítomnost nebo nepřítomnost takového prožitku však není hodnocena jako porucha (7).

Sexuální satisfakce

Sexuální satisfakce tedy sexuální uspokojení žen je spojeno s city, hlubokou intimitou a komunikací s partnerem.

Aby žena mohla milovat, a být sexuálně uspokojená, potřebuje city na rozdíl od muže, který má často potřebu sexu bez citů.

Je potřeba vědět, že dosažení orgasmu při styku nemusí ještě znamenat úplnou spokojenost s průběhem sexuálního života, neboť i orgasmus může být  zdrojem velice negativních pocitů (7).

Bolest při koitu

Někdy mohou ženy při intimním styku prožívat nepříjemné pocity nebo dokonce bolest. Jmenované stavy jsou způsobeny třením vznikajícím při pronikání penisu do pochvy. Bolest při intimním styku zásadním způsobem limituje kvalitu sexuálního života ženy.

Příčiny jsou různé. Nejčastější příčinou je aktuálně probíhající gynekologické onemocnění, pooperační stavy či chorobné stavy orgánů v oblasti pánve. Uvedený problém se objevuje také v období menopauzy, kdy je způsoben nedostatkem některých ženských hormonů.

Sexuální chování české populace žen

V současné době není již sex pro ženy tabu. Jsou dobře dostupné nejrůznější informace týkající se této velmi intimní oblasti ženského života.

Významně se zde uplatňuje nejen sexuální výuka na školách, ale ženy si aktivně informace sami dohledávají v knihovnách či přes nejrůznější online média. Svoji sexualitu si ženy užívají a aktivně rozvíjí stejně tak jako muži.

Znají své potřeby a chtějí o své sexualitě sami rozhodovat. Nechtějí se již přizpůsobovat starým zavedeným zvykům a názorům. Jsou odpovědné, chrání se proti pohlavním chorobám a kontrolují svoji reprodukci (8).

Podpora zdravé sexuality žen

Z výše uvedených informací tedy jasně vyplývá, že pro kvalitní sexuální život ženy je důležité nejen dobré fyzické, ale i psychické zdraví.

Je tedy nezbytné dbát na zdraví životní styl, jako je celková výživa, vhodná fyzická aktivita (sex je často fyzicky náročný) a zejména přátelské rodinné prostředí, jehož pevným základem je kvalitní partnerský vztah založený na úctě, respektu a především toleranci.

Reference

  1. 1.    Dallaire, Y. (2009). Láska a sexualita v trvalém vztahu. Praha: Portál.
  2. 2.    Masturbation: Health benefits, side effect, myths. Healthline. [online]. [cit. 2022-05-09]. Dostupné z www. https://www.healthline.com/health/masturbation-side-effects
  3. 3.    Pastor, Z. (2010). Tajemství ženské sexuality. Prostějov: ComputerMedia.
  4. 4.    Pastor, Z. (2007). Sexualita ženy. Praha: Grada.
  5. 5.    Proč mají některé ženy sexuální touhu, a jiné nikoli ? Lidovky [online]. [cit. 2018-13-11]. Dostupné z www. https://www.lidovky.cz/orientace/veda/proc-maji-nektere-zeny-sexualni-touhu-a-jine-nikoli.A181112_141349_ln_veda_ape
  6. 6.    Kratochvíl, S. (2008). Sexuální dysfunkce. Praha: Grada.
  7. 7.    Weiss, P. et al. (2010). Sexuologie. Praha: Grada.
  8. 8.    Weiss, P.; Zvěřina, J. (2009). Sexuální chování české populace. Sdělení z praxe. [online]. 10 (3) [cit. 2020-05-06]. Dostupné z WWW: https://www.solen.cz/pdfs/uro/2009/03/02.pdf
  9. 9.    What is masturbation and how do you do it? Sex, etc. [online]. [cit. 2022-03-09]. Dostupné z www. https://sexetc.org/info-center/post/what-is-masturbation-and-how-do-you-do-it/
Author name
PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.
Klinický psychoterapeut
psychologicka-pomoc.eu

Jsem atestovaná psychoterapeutka členka České asociace pro psychoterapii a evropské sekce pro psychoterapii s hlubokými znalostmi z oblasti psychologie, sociologie, filosofie a ucelené rehabilitace osob, sexuoložka, supervizorka a univerzitní pedagožka. Aktuálně se věnuji také výzkumu na 1. lékařské fakultě UK.

Zpět do rubriky
Načítám, prosím vydržte...