Přeskočit na hlavní obsah
0
Oblíbené produkty 0
Nemáte přidané žádné produkty mezi oblíbenými.
0
Porovnání produktů 0
Nemáte přidané žádné produkty mezi porovnávanými.
0 Kč 0
Nákupní košík 0
Váš košík je zatím prázdný.
Způsoby doručení
osobní odběr na prodejně Brno
Zdarma
osobní odběr na prodejně Žďár
Zdarma
výdejní místo Balíkovna
49 Kč
výdejní místo Zásilkovna
59 Kč
Doprava zdarma od 999 Kč

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: HEXATRADE COMPANY s.r.o.
adresa provozovny: Cejl 91, Brno, 60200, tel: (CZ) 545578536

Zásady ochrany osobních údajů

 • I. Právní rámec zpracování
  Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost HEXATRADE COMPANY s.r.o. zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • II. Správce osobních údajů
  Správcem získaných osobních údajů je společnost HEXATRADE COMPANY s.r.o., IČO 05910684 (dále též „správce“).
 • III. Zpracovatel osobních údajů
  Zpracovatelem získaných osobních údajů je společnost HEXATRADE COMPANY s.r.o., IČO 05910684 (dále též „zpracovatel“).
 • IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů
  • Jméno, příjmení, adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace zákazníka, potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu), právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
   Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje.
  • Telefonní číslo může být zpracováváno za účelem informování o stavu objednávky a době doručení objednávky; právním základem zpracování tohoto údaje pro uvedený účel je souhlas udělený subjektem údajů.
  • Osobní údaje zákazníků mohou být zpracovávány pro účely přímého marketingu tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti HEXATRADE COMPANY s.r.o.; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti HEXATRADE COMPANY s.r.o..
  • Používáním našich webových stránek (dále jen „webové stránky“) společnost HEXATRADE COMPANY s.r.o. z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies.
  • Cookies používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše webové stránky dále zlepšovat. Na Našich webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies.
   • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
   • Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich webových stránek. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.
   • Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.
  • Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti webových stránek.
 • V. Doba uložení
  Osobní údaje budou uloženy u společnosti HEXATRADE COMPANY s.r.o. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • VI. Kategorie příjemců osobních údajů
  Zpracováním osobních údajů může společnost HEXATRADE COMPANY s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  • Doručovatelé zásilek
  • Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb
  • Subjekty posuzující oprávněnost reklamací
  • Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu
 • VII. Právo na přístup k osobním údajům
  Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 • VIII. Právo na výmaz osobních údajů
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • IX. Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • X. Právo na přenositelnost osobních údajů
  Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty.
 • XI. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing.
 • XII. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: shop@erosstar.cz nebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.
 • XIII. Právo podat stížnost
  Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.
Načítám, prosím vydržte...