Přeskočit na hlavní obsah
0
Oblíbené produkty 0
Nemáte přidané žádné produkty mezi oblíbenými.
0
Porovnání produktů 0
Nemáte přidané žádné produkty mezi porovnávanými.
0 Kč 0
Nákupní košík 0
Váš košík je zatím prázdný.
Způsoby doručení
osobní odběr na prodejně Brno
Zdarma
osobní odběr na prodejně Žďár
Zdarma
výdejní místo Balíkovna
49 Kč
výdejní místo Zásilkovna
59 Kč
Doprava zdarma od 999 Kč

Erektilní dysfunkce: Příznaky, příčiny, diagnostika a léčba

Jako nejběžnější sexuální problém vyskytující se u mužů, se v současnosti jeví erektilní dysfunkce. Výskyt poruchy se zvyšuje s věkem. Co je erektilní dysfunkce a jak proti ní bojovat? Vše ti vysvětlíme.

 

Summary

Jako nejběžnější sexuální problém vyskytující se u mužů, se v současnosti jeví erektilní dysfunkce. Výskyt poruchy se zvyšuje s věkem. Porucha značně negativně ovlivňuje jak intimní soužití, tak kvalitu života i sebevědomí postiženého jedince.

Základem pro stanovení správné diagnózy u většiny případů je provedení správné anamnézy.

V prvním kroku léčby se upravuje případná aktuální farmakoterapie postiženého, která může souviset s výskytem poruchy. 5 inhibitory fosfodiesterázy jsou pak v dalším kroku nejefektivnější léčbou. Alternativní přístupy v léčbě představují: intrauretrální a intrakavernózní injekce Alprostadilu, vakuum extraktor a chirurgicky implantovaná penilní endoprotéza.

V případech, kdy problém vzniká na psychologickém podkladu kognitivně-behaviorální či partnerská sexoterapie může pomoci erektilní dysfunkci vyřešit.

 

Klíčová slova: Erektilní dysfunkce, farmakoterapie ED, chirurgická léčba ED, prevence ED

 

Úvod

Mezi jednu vůbec z nejčastějších poruch sexuálních funkcí u mužů patří mužská erektilní dysfunkce, neboli porucha erekce. Dle aktuálních zjištění je zjevné, že až polovina všech mužů po překročení čtyřicátého roku věku má zkušenost s touto poruchou.

 

Postupně s přibývajícím věkem se pak počty těchto mužů ještě zvyšují. Celosvětově dle dostupných zdrojů problém s erekcí trápí až 152 miliónů mužů (2).

 

Problém není nikterak ojedinělý ani v České republice, kde dle některých průzkumů uvedl poruchu erektilní funkce každý druhý muž starší 40 let. Občasné problémy s erekcí jsou však zcela běžné a není proto nutné se ihned obávat při takové zkušenosti okamžitého stanovení závažné diagnózy erektilní dysfunkce.

Moderní přístupy a možnosti léčby i pozitivního ovlivnění této funkce jsou běžně dostupné.

 

Co je erektilní dysfunkce neboli porucha erekce

Erektilní dysfunkci můžeme charakterizovat u mužů jako přetrvávající obtíže při dosahování a udržení erekce (tuhosti penisu) po dostatečnou dobu potřebnou pro uskutečnění pohlavního styku.

 

Pro tento stav je také často užíván termín impotence přesto, že nemá naprosto nic společného s plodností nebo se schopností prožívat orgasmus (1,5).

 

Příznaky poruchy

Porucha se projevuje narušením některého ze tří základních prvků určujících kvalitu erekce. Jedná se o narušení schopnosti dosáhnout erekce, o narušení dosažení ztopoření penisu nebo o narušení schopnosti udržet erekci. Konkrétní příznaky mohou vypadat následovně: jedinec je schopen občas dosáhnout erekce, avšak ne vždy, když chce mít sex; jedinec je schopen dosáhnout erekce avšak není schopen ji udržet dostatečně dlouho, aby mohlo dojít k sexuálnímu aktu nebo není schopen dosáhnout erekce prakticky nikdy (1,8).

 

Obrázek 1: Penis v klidu a penis s erekcí (Zdroj: Merlix.cz)

 

Příčiny poruchy erekce

V současné době známe mnoho příčin, které mohou souviset se vznikem erektilní dysfunkce. Často se jedná o problém multifaktoriální, což znamená, že na vzniku se podílí více faktorů a to jak z oblasti fyzického tak psychického zdraví (1,4).

Mezi časté běžné příčiny poruchy erekce patří:

 • onemocnění srdce a cév,
 • vysoký krevní tlak,
 • diabetes (cukrovka),
 • obezita,
 • vysoký cholesterol v krvi,
 • nízká hladina testosteronu
 • choroby ledvin,
 • užívání drog,
 • vysoká konzumace alkoholu,
 • kouření,
 • Parkinsonova nemoc,
 • roztroušená skleróza,
 • nádor,
 • zranění a chirurgické zákroky v oblasti malé pánve, penisu a varlat.

 

Z oblasti psychického zdraví k poruše erekce vede:

 • výrazný stres,
 • úzkost, deprese,
 • vztahové problémy,
 • strach z intimity a nízké sebevědomí,
 • poruchy spánku (pokud máte psychycké problémy, nemusejí skončit jen u tohoto problému. My v tomto případě doporučujeme konzultaci s odborníkem. Věděli jste, že už to jde dnes plnohodnotně i online? Frima, která toto praktikuje je například Hedepy.cz)

 

Také užívání některých léků souvisejících s léčbou vysokého krevního tlaku nebo některých psychických poruch mohou kvalitu erekce výrazným způsobem ovlivňovat. Je důležité vědět, že ačkoli se erektilní dysfunkce častěji objevuje ve vyšším věku, věk samotný není její příčinou a porucha se vyskytuje prakticky v jakémkoli věku (1,4,8).

 

 

Diagnostika erektilní dysfunkce

Diagnostiku poruchy v našich podmínkách provádí nejčastěji doktor medicíny urolog nebo doktor medicíny sexuolog. Vyhledat odborníka je vhodné pokud se objeví některé z výše uvedených příznaků poruchy. Vyšetření zahrnuje zjištění celkové zdravotní a sexuologické anamnézy včetně aktuálních příznaků poruchy.

Následuje celkové vyšetření fyzického zdravotního stavu a vyšetření penisu i varlat. Pokud lékař zjistí příčinu poruchy v některém z orgánových tělesných systémů zahájí léčbu přímo sám nebo odesílá pacienta k léčbě u jiného odborníka (4). V případě podezření na souvislost poruchy s narušením v oblasti psychiky je doporučen vhodný odborník nejčastěji psychiatr, psychoterapeut nebo psycholog se znalostí v dané problematiky (8).

 

Léčba poruchy erekce

Dobrou zprávou je, že v současné době máme mnoho způsobů léčby této poruchy. Léčba erektilní dysfunkce závisí na zjištěných příčinách této poruchy. Založena je nejčastěji na podávání speciálních léčebných preparátů ovlivňujících příznaky nebo se využívá i terapeutický rozhovor, případně jde o kombinaci obou přístupů. Je možná i vysoce specializovaná chirurgická péče.

 

Prášky na erekci

V prvním kroku terapie jde zejména o úpravu životního stylu pacienta s případnou modifikací aktuální farmakoterapie, kterou jedinec užívá v souvislosti s jiným onemocněním. Aktuální hlavní metodou volby léčby poruchy erekce je zejména podávání léčiv stimulujících prokrvení penisu, léčba hormonální či aplikace vakuové pumpy (4).

Výrazné úspěchy v léčbě byly zaznamenány zvláště při aplikaci tzv. 5 inhibitorů fosfodiesterázy. Jde o přípravky:

 • Viagra (sildenafil),
 • Cialis (tadalafil),
 • Levitra (vardenafil).

 

 

Další možnosti léčby poruchy

Alternativní přístupy v léčbě představují intrauretrální a intrakavernózní injekce Alprostadilu. V těžkých případech je možný i přístup chirurgický se zavedením penilní endoprotézy.  Zřídka  se využívají i postupy cévní chirurgie. K řešení obtíží je možné využít i akupunkturu. Mnoho erektilních poruch má však původ v oblasti psychické a řešení problému se pak opírá o specializovanou sexoterapii (4,8).

 

Obrázek 2: Intrakavernózní injekce (Zdroj: EAU Patients Information)

 

Obrázek 3: Penilní implantát (Zdroj: EAU Patients Information)

 

Jak zlepšit erekci a předejít erektilní dysfunkci

V rámci prevence poruchy je možné podniknout následující kroky, které jsou zaměřeny na pozitivní změnu v oblasti zdravého životního stylu. Tyto vedou nejenom k podpoře zdravé erektilní funkce, nýbrž i ke zlepšení celkového zdraví jedince všeobecně.

 1. Pravidelný tělesný pohyb k ovlivnění a k udržení dle věku vhodné tělesné váhy.
 2. Pokuste se o sestavení kvalitního zdravého jídelníčku.
 3. Snažte se eliminovat stres, pokud je stres výrazný nebo se objevuje úzkost či dlouhodobý pokles nálady vyhledejte odborníka.
 4. Omezte kouření nebo lépe nekuřte.
 5. Omezte příjem alkoholu.
 6. Docházejte na pravidelné lékařské prohlídky! Uvědomte si, že váš praktický lékař sleduje hodnoty všech důležitých tělesných funkcí jako je krevní tlak a cholesterol a včasný záchyt negativních změn a léčba, pomůže podmínky potenciálně vedoucí k erektilní dysfunkci včas vyřešit (1,4).

 

Závěr

Erektilní dysfunkce patří mezi běžné vůbec nejčastější poruchy sexuálních funkcí u mužů. Příčiny této poruchy vycházejí jak z oblasti organického zdraví jedince, tak z oblasti psychické. Existuje mnoho způsobů léčby i v našich podmínkách běžně dostupných.

Mezi hlavní léčebné přístupy patří farmakoterapie a chirurgická léčba. V případě vzniku poruchy z psychologických příčin je metodou volby individuální či párová sexoterapie. Doporučenými vhodnými preventivními přístupy je možné případnému rozvoji poruchy výrazně zamezit.

 

PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.
PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.
Klinický psychoterapeut
psychologicka-pomoc.eu

Jsem atestovaná psychoterapeutka členka České asociace pro psychoterapii a evropské sekce pro psychoterapii s hlubokými znalostmi z oblasti psychologie, sociologie, filosofie a ucelené rehabilitace osob, sexuoložka, supervizorka a univerzitní pedagožka. Aktuálně se věnuji také výzkumu na 1. lékařské fakultě UK.

 

Reference

 1. Brito, J. (2022). Erectile Dysfunction (ED): Symptoms, Causes, Diagnosis, and Treatment. [online]. Dostupné z WWW: <https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction>
 2. Daneš, L. (2007). Erektilní dysfunkce. Brno: Akademické nakladatelství.
 3. Fendrich, Z., Zvěřina, J. (2005). Moderní trendy ve farmakoterapii poruch erekce. Hradec Králové: JS Partner.
 4. Heidelbaugh, J. (2010). Management of Erectile dysfunction. American Family Physician, 81(3). 305-312.
 5. MacGill, M. (2021). Whatś to know about erectile dysfunction? In MedicalNewsToday [online]. [cit.2021-06-16]. Dostupné z WWW: <https://www.medicalnewstoday.com./articles/5702>
 6. Mulcahy, J. J. (2006). Male Sexual Function – A Guide to Clinical Management. Humana Press, (2). Totowa.
 7. Symptoms & Causes of Erectile Dysfunction: What are the symptoms of erectile dysfunction? (2022). In National institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [online]. [cit.2022-05-11]. Dostupné z WWW: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/erectile-dysfunction/symptoms-causes>
 8. Weiss, P. et al. (2010). Sexuologie. Praha: Grada.
Zpět do rubriky
Načítám, prosím vydržte...